Seyyar Beton Santrali

Seyyar Beton Santrali tesisinde kapasiteyi belirleyen temel üretim unsuru beton santralıdır. Beton santraliyle birlikte transmikser ve pompa sayısı kapasite üzerinde kısıt oluşturan diğer üretim unsurlarıdır. Hazır beton, üretimini takiben en çok iki saat içinde kullanılması zorunlu olan bir inşaat malzemesidir. Dolayısıyla inşaat alanı ile Seyyar Beton Santrali arasındaki mesafe ve santraldan inşaat alanına betonun taşınma kapasitesi, Seyyar Beton Santrali kapasite kullanımını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle taze betonun kullanılacağı yere betonun özellikleri bozulmadan taşınabilmesi gerekmektedir. Beton taşıması için özel olarak tasarlanmış kamyon benzeri taşıt aracı olan transmikser, bir Seyyar Beton Santrali tesisinin en önemli üretim araçlarından birisidir. Eğer santral kapasitesine uyumlu bir taşıma kapasitesi yoksa santralda üretilen betonun inşaat alanına gerekli sürede taşınması mümkün olmayacağından, santralde beton üretimi taşıma kapasitesiyle sınırlanacaktır. Kapasiteyi etkileyen bir diğer üretim aracı pompa olup, betonun uygulama alanına (kalıba) hızlı bir biçimde aktarılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla pompalı dökümlerde transmikserlerin şantiyelerde bekleme süresi kısalmakta ve daha çok beton taşıma imkânı doğmaktadır.

Beton günümüzün en çok kullanılan inşaat malzemelerinden birisidir. Sürdürülebilir kalkınma mevcut ihtiyaçlar karşılanırken, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama potansiyelini tehlikeye atmamayı gerektirir. Doğal kaynakların tükenmesi doğrultusundaki endişeler, bu konuda önlemler alınması gereğini ortaya çıkarmış ve Avrupa Birliği’nin Amsterdam Zirvesi’nde sürdürülebilir kalkınma anlaşmaya dahil edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma doğal kaynaklar (su, hava, toprak, vb.) ve enerjiyle birlikte insanlar tarafından yapılan kaynakların da verimli bir biçimde kullanılmasını gerektirir. Sürdürülebilirlik ilkesine uygun inşaat uygulamalarında; imalat sürecinde girdilerin en aza indirilmesine, hammadde ve enerji tüketiminin ve mekân kullanımının mümkün olduğu kadar azaltılmasına çalışılmaktadır. Atık oluşumu azaltılmakta, malzemelerin yeniden kullanımına olanak sağlayacak geri dönüşümlü malzeme kullanılmakta, estetik görünümün yanı sıra ekolojik dengenin korunmasına da hassasiyet gösterilmektedir. Seyyar Beton Santrali hem çevreye olumlu katkıları bulunan hem sürdürülebilir kaynaklar üzerindeki tahribatı düşük seviyelerde bulunan bir inşaat malzemesidir. Beton çok yönlü bir ürün olup, betonun sürdürülebilirlik ilkesine ve çevre potansiyeline en uygunu hazır betondur.

betonsantrali.gen.trconcretebatchingplants.infoconcretebatchingplants.kimcentralebeton.netbetonisqarxana.combrickmakingmachinee.comtr.mussanmachine.comtr.mussanconcreteplant.com