İkinci El Beton Santrali

İkinci El Beton Santrali sektörü taş ve kum ocakları, çimento, kimyasal ve mineral katkılar ile bunları taşıyan nakliye sektörleriyle doğrudan temasta olan bir sektördür. İkinci El Beton Santrali inşaat sektörü tarafından kullanılmaktadır. Bir yapının en temel unsuru betonarme taşıyıcı iskelettir. Dolayısıyla İkinci El Beton Santrali; inşaat sektörünün en temel girdisidir. Ülkemizde son yıllarda yaşanan depremler ve bu depremlerde yıkılan binalarda yapılan incelemeler neticesinde standart dışı kalitesiz beton kullanımı ve bilinçsiz uygulamaların çok önemli bir etken olduğu görülmüştür. Son depremlerden sonra THBB’nin uyarılarıyla pek çok Valilik ve Belediye inşaatlarda elle beton dökümünü ve belirli sınıfların altında beton kullanımını yasaklamıştır. Hazır betona ikame ya da hazır betona rakip ürün, elle yapım betondur. İkinci El Beton Santrali teknolojisinin ülkemizde kullanılmaya başlaması ile birlikte elle yapım betonun yerini hızla hazır beton almıştır. Ancak ülkemizde elle yapım beton kullanımı hâlâ yaygın bir biçimde devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise elle yapım beton kullanımı yerini hazır betona bırakmış, tüm betonarme inşaatlar hazır beton kullanılarak yapılmaktadır. Ülkemizin büyük bir bölümü yüksek riskli deprem kuşağında yer almakta olup, yapı güvenliği ve dolayısıyla betonun yapılarda kullanılan betonun kalitesi büyük önem arz etmektedir. Yüksek katlı binaların yapımından barajlara, prefabrikasyon binadan metro inşaatlarına kadar çok geniş bir alanda kullanılma imkanı olan hazır beton inşaat teknolojisinde sağlanan gelişmelere paralel kolayca uygulama yapılabilen bir üründür. Oysa elle dökülen beton gerek yapı güvenliği, gerekse ekonomik ve betonda sağlanan mukavemet açısından hazır betona göre çok büyük olumsuzluklar içermektedir. Betonun kalitesini ve mukavemet gücünü belirleyen en önemli unsur, beton imalatında kullanılan malzemenin uygun oranlar içermesi ve çok iyi karışmasıdır. Elle yapılan betonda bu özelliği sağlamak çok zordur. Dolayısıyla otomasyon sistemiyle, bilgisayar kontrolünde üretilen hazır betonda istenilen özelliklere uygun miktarlarda katılması ve karıştırılması hatasız bir biçimde sağlanmaktadır.

betonsantrali.gen.trconcretebatchingplants.infoconcretebatchingplants.kimcentralebeton.netbetonisqarxana.combrickmakingmachinee.comtr.mussanmachine.comtr.mussanconcreteplant.com