Hazır beton santrali

Hazır Beton Santrali

Hazır Beton Santrali inşaat projelerinizde yer alan beton ihtiyaçlarınızın güçlü çözüm ortağı olarak Mussan Group tarafından yapılır. Projelerinizde farklı beton ihtiyaçlarınıza göre gruplandırılmış beton santralleri ile inşaat projelerinizin daha etkin çalışmasını sağlamasının yanı sıra özel dizayn edilmiş gelişmiş mühendislik alt yapısı ve son teknoloji kullanarak üretim yapmaktadır. Yaptığı beton santralleri ile projenizin beton santralinizle verimli ve daha ekonomik çalışmasını sağlayacaktır.

Konteyner tip beton santrallerinin yanı sıra farklı mobil beton santralleri alternatifleri ve Hazır Beton Santralleri (barajlar otoyollar ve havaalanı projeleriniz için) ile artık proje betonlarınıza uygun beton santrallerinin üretimi ve çalıştırılması konusunda en büyük yardımcınız olacaktır. 

Türkiye inşaat sektörüne paralel ilerleyen beton sektörü her geçen gün gelişiyor. Dünya genelinde Çin’in ardından en önemli inşaat şirketlerini elinde bulunduran Türkiye inşaat sektöründeki büyümesini diğer sektörlere de yansıtıyor.

Hazır Beton Tesisi

Halen bilinen 60’ın üzerinde firma sektörde faaliyet gösteriyor. Her sene bu firmalar eksiliyor ve artıyor. Ancak 60’ın altına düşmüyorlar.

Genel olarak Hazır beton tesisi sektöründe çok yoğun bir rekabet yaşanıyor. Bu imalat sektörü hem hazır beton sektörüne hem de inşaat sektörüne makine tedarik ediyor. Hazır beton tesisi sektörü aynı zamanda Türkiye ekonomisi için ciddi bir istihdam kapısı açıyor.

Coğrafik avantajları da kullanarak yakın ülkelere de ihracat söz konusu ve bu anlamda ülkeye döviz getirisine sahip. Sektörün kalabalık olması beraberinde hem yoğun rekabeti hem de haksız rekabeti getiriyor. Bu durum kaliteyi düşürmekte müşterilerin mağdur olmasına, malzeme israfına, zaman kaybına yol açabilmektedir.

Beton Santrali Kurulumu Maliyeti

Beton santrali kurulumu maliyeti çalışması ile oluşturulan hazır beton sektörü, inşaat sektörüne yönelik faaliyet göstermekte, inşaat sektörünün temel girdilerinden birini üretmektedir. Bu nedenle inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler Beton santrali maliyeti çizgisini doğrudan etkilemektedir.

İnşaat sektöründeki talep değişmeleri sektörüne yönelik talebi de belirlemektedir. Ülkemiz, 2009 yılından bu yana hazır beton üretimiyle Avrupa’da birinci sırada yer alırken, dünyada ise 2013 yılında Çin ve ABD’nin ardından üçüncü sıraya yükselmiştir.

Sektörde kentsel dönüşüm, kamu alt yapı yatırımları ve inşaat sektörünün canlanmasına paralel olarak hareketlenmelerin olacağı düşünülmektedir. Az miktarda başlangıç sermayesine ihtiyaç duyulan bu sektörde pazar yoğunlaşması oldukça düşük seviyededir ve sektör gelişme potansiyeli taşımaktadır.

Bu nedenle ülkemizde, hazır beton bileşenlerinin stoklanıp kontrol altında karıştırılarak hazır beton üretiminin gerçekleştirildiği ve transmikserlere dolumun yapıldığı tesisler için yapılacak yatırımın karlılık potansiyelinin yüksek olacağı düşünülmektedir.

Hazır Beton Santrali Fiyatları

Hazır Beton Santrali Fiyatları, günümüzde işletmelerin yaşadığı yoğun rekabet nedeniyle üretimden satışa bütün süreçler de iyileştirme yapılması zorunlu hale gelmiştir. Beton santrali fiyatları sürecinde birçok zorlukla karşılaşan işletmelerin karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunlardan biri de kaynakların israf edilip edilmediğinin tespitidir.

Bu sorunun çözülmesi için benzer girdiler kullanarak benzer çıktılar elde eden işletmelerin birbirleriyle kıyaslanması gerekmektedir. Fiyat hususunda işletmelerin birbirleri ile yapılan bu karşılaştırmalar, işletmelerin etkinliklerinin ve performanslarının belirlenmesi için elimizde önemli bir veridir. Öte yandan iş kollarının aynı olması sebebiyle bu karşılaştırmalar bize işletmelerin güçlü ve zayıf yanlarını da birbirleriyle kıyaslama şansı vermektedir.

Verimlilik bir sistemin ürettiği çıktılar ile bu çıktıları yaratmak için kullanılan girdiler arasındaki ilişki şeklinde tanımlandığı gibi aynı girdiyle daha çok çıktı elde etmek veya daha az girdiyle aynı çıktıyı elde etmek şeklinde tanımlanabilir. 

İşletmelerin performanslarını ölçmek amacıyla çeşitli etkinlik yöntemleri geliştirilmiştir. İşletmelerin sahip oldukları girdileri en uygun şekilde kullanarak maksimum çıktıyı üretmesine teknik etkinlik denir. Üretilmek istenen çıktıyı en uygun ve minimum miktarda girdi kullanarak üretmesine ise tahsis (ölçek) etkinliği denir.

Yani genel olarak tanımlayacak olursak etkinlik bir faaliyetin yönelmiş olduğu Hazır Beton Santrali Fiyatları hedefine ulaşma derecesidir.

Satılık Hazır Beton Santrali

Satılık Hazır Beton Santrali üretimlerimizde Mussan Group olarak geliştirilen gelişmiş ekran sayesinde üretimin her anında animasyon ekranından tüm tesisin çalışmasının takip edilmesi sağlanmaktadır. Satılık hazır beton santrali ile üretim esnasında istenen değerler, tartılan ve arada oluşabilecek farklar gösterilecektir. Tartılan değerlerin akış miktarları, ayarlanan parametrelere göre kontrol edilerek tartım ve boşaltım sırasında akış olmadığı animasyon ekranında ve sesli olarak uyarılacak. Üretim esnasında reçeteyi değiştirmeden su ilave edilebilir veya kısılabilir. Üretim esnasında siparişin değişmesi durumunda mümkün olduğu kadar (tartımları tamamlanmış malzemeden daha az üretim yapılamaz) üretim miktarı azaltılabilir veya arttırabilir.

  • Reçete girişi sonsuz kayıt olarak reçete girişi yapılabilir. Müşteri şantiye; sonsuz sayıda müşteri tanımlanabilir ve bu müşterilere sonsuz sayıda şantiye tanımlanabilir.
  • Otomasyon sistemi parametrik olarak çalıştığı için, tesisin en verimli ve güvenli bir şekilde çalışması için parametreler herkesin anlayıp ayarlayabileceği gibi dizayn edilmiştir.
  • Raporlama sonsuz sayıda üretim kaydını hafızada tutarak istenildiği zaman değişik birleşim (müşteri, reçete, kamyon, vb. birçok) seçenekleriyle rapor alınabilir.
  • İrsaliye Üretim sonunda irsaliye basılabilecektir eğer üretim sonunda irsaliye basılmak istenmez ise istenildiği zaman geçmiş üretimlerden irsaliye basılabilir.

tr.mussanconcreteplant.com web sitemizi veya Yurt dışına ihracat yaptığımız mussanconcreteplant.com web sayfasını mutlaka ziyaret edin.

betonsantrali.gen.trconcretebatchingplants.infoconcretebatchingplants.kimcentralebeton.netbetonisqarxana.combrickmakingmachinee.comtr.mussanmachine.comtr.mussanconcreteplant.com